Jak správně líhnout

PŘÍPRAVA A SPUŠTĚNÍ LÍHNĚ NA LÍHNUTÍ KUŘAT EGG TECH ET:

Pro dosažení úspěšného vylíhnutí je důležité vybrat vhodné umístění líhně. Teplota v místnosti, kde je líheň umístěna musí být mezi +20°C a +25°C, měla by být čistá a dobře větraná, ale postrádající průvan (ne stáj nebo garáž). Ujistěte se, že líheň není vystavena přímému slunečnímu záření nebo není příliš blízko tepelným zdrojům jako např. radiátory, kamna atd. Relativní vlhkost by měla být mezi 50% a 75%.
Nepoužívejte líheň v prostorách, kde je méně než +20°C nebo více než +25°C. Doporučujeme mít líheň doma.
Nepoužívejte ani neskladujte líheň v pokojích, kde jsou chemické, jedovaté, toxické nebo hořlavé látky. I malé množství těchto látek negativně ovlivní vývoj embrya.
Nepoužívejte líheň v místech, kde je nebezpečí styku s vodou nebo jinou kapalinou.
Pokračujte následovně:
A) Umístěte líheň na rovný dřevěný stůl. Základna musí být umístěna na stole tak, aby se předešlo jakémukoliv zablokování větracích otvorů.
B) Odstraňte víko a položte jej vedle líhně dolní stranou dolů.
C) Ostraňte plastovou podlahu ze základny líhně, je nezbytná pouze jako dolíheň (poslední 3 dny). Nenechávejte ji uvnitř líhně během inkubace! Plastovou podlahu skladujte pouze na rovné ploše tak, aby se nezdeformovala!

Líheň kuřat Covina - vyjmutí plastové podlahy
Plastová podlaha líhně kuřat Covina

D) Ujistěte se, že držáky na vejce, jsou ve správné pozici (na svých podporách), a že se mohou pohybovat volně ve dvou směrech.

Líheň kuřat Covina - podpora držáku na vejce
Držáky vajec líhně kuřat Covina

E) Naplňte nádržku v základně líhně vlažnou vodou. Vodu nalévejte pouze k tomu určenými otvory na přední levé straně líhně. Nalévejte ji pomalu, dávejte pozor, aby nepřetekla: příliš mnoho vody způsobí, že vlhkost sníží procento vylíhnutí. Druhá nádobka bude použita pouze pro fázi dolíhnutí.

Líheň kuřat Covina - nádžky na vodu

F) Nasaďte víko. Ujistěte se, že hrany spodního boxu přesně sedí v drážkách víka.
U všech modelů lze otáčet víko tak, že otvory pro dolévání vody jsou na přední nebo na zadní straně líhně.

Líheň kuřat Covina

G) Zapojte líheň do zásuvky. Větrák se zapne okamžitě a displej ukáže teplotu uvnitř líhně. Žlutá LED dioda indikuje, že výhřevný rezistor funguje. Bude svítit 20-40 minut, dokud nebude dosažena ideální teplota, poté bude blikat v intervalu 2-3 sekund.
Pokud se lopatky ventilátoru nezačnou po zapnutí točit, okamžitě vypojte přístroj ze zásuvky a kontaktujte nás.

Líheň kuřat Covina displej

Líheň je přednastavena na teplotu 37,7°C, což je ideální teplota pro všechny druhy ptáků.
K nastavení a úpravě teploty použijte tlačítka (+) a (-) na ovládacím panelu. Stiskněte jedno z tlačítek ke vstupu do módu Programování (na displeji se za teplotou objeví písmeno P). Stiskněte a podržte tlačítko (+) nebo (-) k nastavení požadované teploty. Údaj se uloží do paměti za pár sekund (na displeji se objeví aktuální teplota v líhni a písmeno C).

Líheň kuřat Covina displej
Líheň kuřat Covina displej

Jakmile je nová teplota nastavena, přístroj může zahájit stabilizaci a kontrolu udržování optimální teploty. Při zvýšení zahájí rezistor ohřev vnitřního prostředí komory (signalizace rozsvícením LED diody), dokud nedosáhne nastavené teploty. Při snížení teploty nebude rezistor aktivní (LED nesvítí) až do poklesu vnitřní teploty pod nastavenou hodnotu.
H) Chod prázdného přístroje (bez vajec) po dobu 2-3 hodin zajistí dostatečnou stabilizaci teploty a vlhkosti.
I) Ujistěte se, zda přístroj pracuje správně a poté sejměte víko. Odložte je vedle přístroje. Opatrně vložte vejce do držáků špičkou dolů. Pečlivě uzavřete víko.

Líheň kuřat Covina - nasazení vajec

U automatických líhní EGG TECH ET (s motorem) začne zapojením motoru do zásuvky cyklus otáčení vajec. Držáky vajec se začnou naklápět a kompletní cyklus vykonají za 2 hodiny. Jejich pohyb je málo patrný a je velmi pomalý. Po 1 hodině se držák s vejci nakloní na 1 stranu a po další hodině na druhou stranu.

Líheň kuřat Covina otáčení vajec motorem
Líheň kuřat Covina otáčení vajec motorem

Za chodu přístroj nezakrývejte a dbejte na volný přístup vzduchu, aby byla zajištěna jeho dostatečná výměna. To je nezbytná podmínka správného vývoje embrya. Vzduch proudí ventilačními otvory v těle přístroje.

Líheň kuřat Covina nezakrývat líheň

Začátek líhnutí si pečlivě zaznamenejte do kalendáře a dále postupujte podle pokynů uvedených v níže umístěných tabulkách.
U automatických líhní (s motorem) se ujistěte, že držáky vajec vykonávají celý nakláněcí cyklus každé dvě hodiny.
U poloautomatické líhně (bez motoru) změňte náklon vajec minimálně 4x za den nakláněním páčky umístěné vzadu na líhni. Páčka musí zůstat buď v pozici „10 hodin“ nalevo nebo „2 hodiny“ napravo. Nikdy nenechávajte páčku (a tím i vejce) ve vertikální poloze (12 hodin). S páčkou pohybujte jemně, abyste předcházeli nárazům vajec.

Líheň kuřat Covina otáčení vajec ručně
Líheň kuřat Covina otáčení vajec ručně
Líheň kuřat Covina otáčení vajec ručně

Ukazatel úrovně vodní hladiny v nádržce kontrolujte každých 24 hodin. Hladina, kterou vidíte uvnitř kontrolního otvoru, odpovídá úrovni uvnitř přístroje. Doplňte čistou teplou vodou (35-40°C).
Nezapomeňte, že větší množství vody nezajistí vyšší vlhkost prostředí. Rozhodující je plocha, ze které se vlhkost odpařuje. Proto mějte na paměti, že jenom přesnou a včasnou kontrolou předepsané úrovně vody (která zajistí potřebnou vlhkost) předejdete tomu, aby voda neočekávaně nedošla.
V případě výpadku proudu předejdete vychladnutí vajec tím, že boky líhně obložíte lahvemi s horkou vodou a překrajete ji pokrývkou a tak udržíte teplotu líhně. Jakmile bude dodávka proudu obnovena, ihned odstraňte použité pomůcky. Líheň nenechte zakrytou příliš dlouho. Nízká hladina kyslíku v líhni může výrazně snížit úspěšnost líhnutí. Pokud máte častější výpadky proudu, je dobré si opatřit záložní zdroje pro líhně kuřat.

V průběhu prvního použití líhně může dojít k vytlačení přebytečného maziva z ložiska ventilátoru na centrální část ochranné mřížky. Tento olej by mohl škodit líhnutým vejcím nebo kuřatům. Odstraňte jej proto během čištění po skončení líhnoucího cyklu pomocí hadříku namočeného v lihu.

LÍHNUTÍ VELKÝCH VAJEC (HUSA, KACHNA A PODOBNĚ):

Od 10. dne líhnutí do tří dnů před očekávaným vylíhnutím otevřete každý den líheň a nechte vejce po dobu 15 minut zchladnout. Před opětovným uzavřením krytu můžete vejce zarosit vodou pomocí rozprašovače. Během této operace můžete přístroj vypnout.

INFORMACE PRO SPRÁVNÉ LÍHNUTÍ DRŮBEŽE, TEPLOTA LÍHNUTÍ, DOBA LÍHNUTÍ:

Doporučená teplota na začátku líhnutí: 37,7°C.
Doporučená teplota během poslední tří dnů před vylíhnutím: 37,2°C.

PtákDoba líhnutíPro správnou vlhkost na začátku líhnutí naplňte vodouVejce neotáčejte odPro správnou vlhkost během posledních 3 dnů líhnutí naplňte vodou
Slepice21 dnů1 nádržku18 dne2 nádržky
Bažent23-25 dnů1 nádržku20 dne2 nádržky
Křepelka16-17 dnů1 nádržku14 dne2 nádržky
Perlička26-28 dnů1 nádržku23 dne2 nádržky
Krocan28 dnů1 nádržku25 dne2 nádržky
Koroptev23-24 dnů1 nádržku20 dne2 nádržky
Páv28 dnů1 nádržku25 dne2 nádržky
Husa29-31 dnů1 nádržku27 dne2 nádržky
Kachna, kachna divoká27-28 dnů1 nádržku24 dne2 nádržky
Pekingská, Moskevská kachna33-35 dnů1 nádržku30 dne2 nádržky

PRAVIDELNÁ KONTROLA VAJEC BĚHEM INKUBACE (PROSVĚCOVÁNÍ VAJEC):

Prosvěcování vajec je delikátní a komplexní operace, která může vést k eliminaci špatně oplodněných vajec. Pokud nemáte s líhnutím zkušenosti, doporučujeme provádět tuto operaci před a při každém líhnutí velmi pečlivě. Můžete pravidelně kontrolovat inkubovaná vejce jejich prosvěcováním. Tato operace by měla být prováděna v temné místnosti za použití silné záře.

Kontaktní informace na prodej líhní:

Zemědělské potřeby M+S s.r.o.

Hlubocká 11

373 61 Hrdějovice u Českých Budějovic

Jižní Čechy

Česká republika

Email: info@zemedelske-potreby.cz

Telefon:+420 384 389 196

Eshop: www.eshop-zemedelske-potreby.cz

IČ: 28121121

DIČ: CZ28121121


Vyplatí se navštívit:

Přesunout se na začátek