fbpx

Jak správně líhnout

Jak správně líhnout v líhni EGG TECH ET, Covina Super nebo REAL:

Nabízíme Vám přehledný návod, jak správně líhnout v líhni EGG TECH ET, Covina Super nebo Real kuřata, kachňata, housata, krůťata a mnohá další mláďata.

Výběr líhně pro líhnutí kuřat – vybírejte z líhní EGG TECH ET:

Poloautomatická digitální líheň na kuřata, drůbež COVINA SUPER 49 s dolíhní

Přestože jsme prodejci líhní EGG TECH ET, poslední dobou jsme skončili s prodejem líhní Covatutto a Fiem a zůstáváme pouze u prodeje líhní EGG TECH ET.
Líhně EGG TECH ET vyrábí italská firma RIVER SYSTEMS. V Itálii a po celé Evropě vždy vycházejí líhně na kuřata EGG TECH ET mnohem dráže než třeba líhně Covatutto. Nám se podařilo, že můžeme líhně na kuřata EGG TECH ET v Čechách prodávat za nižší ceny než líhně na kuřata Covatutto. Firma vyrábí absolutní novinku na trhu, dokonale promyšlené líhně s dolíhněmi EGG TECH ET.
A právě z těchto líhní Vám doporučujeme si vybrat, a to podle počtu vajec, která budete chtít líhnout a podle toho, zda budete chtít vejce otáčet ručně nebo automaticky pomocí motoru.


Automatická digitální líheň kuřat, drůbeže COVINA SUPER 12 s dolíhní


Automatická digitální líheň kuřat, drůbeže EGG TECH ET 12 s dolíhní a s motorem

Objednací kód: 512/A

Automatická digitální líheň kuřat, drůbeže EGG TECH ET 12 s dolíhní a s motorem- malá domácí elektrická umělá digitální líheň na kuřata, drůbež známá pod názvy Covina Super, EGG TECH ET a Real na 12 vajec k líhnutí vajíček slepic, bažantů, perliček, křepelek, koroptví, krůt, hus, kachen, pávů, holubů, exotického ptactva i dravých ptáků.

Koupit v e-shopu

Automatická digitální líheň kuřat, drůbeže COVINA SUPER 24 s dolíhní


Automatická digitální líheň kuřat, drůbeže EGG TECH ET 24 s dolíhní a s motorem

Objednací kód: 524/A
Automatická digitální líheň kuřat, drůbeže EGG TECH ET 24 s dolíhní a s motorem – domácí elektrická umělá digitální líheň na kuřata, drůbež známá pod názvy Covina Super, EGG TECH ET a Real na 24 vajec k líhnutí vajíček slepic, bažantů, perliček, křepelek, koroptví, krůt, hus, kachen, pávů, holubů, exotického ptactva i dravých ptáků.

Koupit v e-shopu

Automatická digitální líheň na kuřata, drůbež COVINA SUPER 49/A s dolíhní


Automatická digitální líheň na kuřata, drůbež EGG TECH ET 49 s dolíhní a s motorem

Objednací kód: 549/A
Automatická digitální líheň na kuřata, drůbež EGG TECH ET 49 s dolíhní a s motorem – domácí elektrická umělá digitální líheň kuřat, drůbeže známá pod názvy Covina Super, EGG TECH ET a Real na 49 vajec k líhnutí vajíček slepic, bažantů, perliček, křepelek, koroptví, krůt, hus, kachen, pávů, holubů, exotického ptactva i dravých ptáků.

Koupit v e-shopu
 

Automatický rotační motor k líhním Covina


Automatický rotační motor k líhním Covina Super, EGG TECH ET a Real

Objednací kód: 556M-1
Automatický rotační motor k líhním Covina Super, EGG TECH a Real – náhradní motorek na obracení vajec pro líheň Covina Super 12, 24, 49, EGG TECH ET 12, 24, 49 i jako motor pro líhně Real 12, 24, 49.

Technické parametry motůrku líhně:

Napětí: jednofázové, 230 V CE
Kmitočet: 50/60 Hz
Průměrná denní spotřeba: maximálně 3W
Sklopení každé 2 hodiny

Koupit v e-shopu

Poloautomatická digitální líheň kuřat, drůbeže COVINA SUPER 12 s dolíhní


Poloautomatická digitální líheň kuřat, drůbeže EGG TECH ET 12 s dolíhní bez motoru

Objednací kód: 512

Poloautomatická digitální líheň kuřat, drůbeže EGG TECH ET 12 s dolíhní bez motoru – malá domácí elektrická umělá kuřecí digitální líheň na kuřata, drůbež známá pod názvy Covina Super, EGG TECH ET a Real na 12 vajec k líhnutí vajíček slepic, bažantů, perliček, křepelek, koroptví, krůt, hus, kachen, pávů, holubů, exotického ptactva i dravých ptáků.


Koupit v e-shopu

Poloautomatická digitální líheň kuřat, drůbeže COVINA SUPER 24 s dolíhní


Poloautomatická digitální líheň kuřat, drůbeže EGG TECH ET 24 s dolíhní bez motoru

Objednací kód: 524
Poloautomatická digitální líheň kuřat, drůbeže EGG TECH ET 24 s dolíhní bez motoru – domácí elektrická umělá digitální líheň na kuřata, drůbež známá pod názvy Covina Super, EGG TECH ET a Real na 24 vajec k líhnutí vajíček slepic, bažantů, perliček, křepelek, koroptví, krůt, hus, kachen, pávů, holubů, exotického ptactva i dravých ptáků.

Koupit v e-shopu

Poloautomatická digitální líheň na kuřata, drůbež COVINA SUPER 49 s dolíhní


Poloautomatická digitální líheň na kuřata, drůbež EGG TECH ET 49 s dolíhní bez motoru

Objednací kód: 549
Poloautomatická digitální líheň na kuřata, drůbež EGG TECH ET 49 s dolíhní bez motoru – domácí elektrická umělá digitální líheň kuřat, drůbeže známá pod názvy Covina Super, EGG TECH ET a Real na 49 vajec k líhnutí vajíček slepic, bažantů, perliček, křepelek, koroptví, krůt, hus, kachen, pávů, holubů, exotického ptactva i dravých ptáků.

Koupit v e-shopu

Příprava a spuštění líhně na líhnutí kuřat EGG TECH ET, Covina Super nebo Real:

Pro dosažení úspěšného vylíhnutí je důležité vybrat vhodné umístění líhně. Teplota v místnosti, kde je líheň umístěna musí být mezi +20°C a +25°C, měla by být čistá a dobře větraná, ale postrádající průvan (ne stáj nebo garáž). Ujistěte se, že líheň není vystavena přímému slunečnímu záření nebo není příliš blízko tepelným zdrojům jako např. radiátory, kamna atd. Relativní vlhkost by měla být mezi 50% a 75%.
Nepoužívejte líheň v prostorách, kde je méně než +20°C nebo více než +25°C. Doporučujeme mít líheň doma.
Nepoužívejte ani neskladujte líheň v pokojích, kde jsou chemické, jedovaté, toxické nebo hořlavé látky. I malé množství těchto látek negativně ovlivní vývoj embrya.
Nepoužívejte líheň v místech, kde je nebezpečí styku s vodou nebo jinou kapalinou.
Pokračujte následovně:
A) Umístěte líheň na rovný dřevěný stůl. Základna musí být umístěna na stole tak, aby se předešlo jakémukoliv zablokování větracích otvorů.
B) Odstraňte víko a položte jej vedle líhně dolní stranou dolů.
C) Ostraňte plastovou podlahu ze základny líhně, je nezbytná pouze jako dolíheň (poslední 3 dny). Nenechávejte ji uvnitř líhně během inkubace! Plastovou podlahu skladujte pouze na rovné ploše tak, aby se nezdeformovala!

Líheň kuřat Covina - vyjmutí plastové podlahy Plastová podlaha líhně kuřat Covina

D) Ujistěte se, že držáky na vejce, jsou ve správné pozici (na svých podporách), a že se mohou pohybovat volně ve dvou směrech.

Líheň kuřat Covina - podpora držáku na vejce Držáky vajec líhně kuřat Covina

E) Naplňte nádržku v základně líhně vlažnou vodou. Vodu nalévejte pouze k tomu určenými otvory na přední levé straně líhně. Nalévejte ji pomalu, dávejte pozor, aby nepřetekla: příliš mnoho vody způsobí, že vlhkost sníží procento vylíhnutí. Druhá nádobka bude použita pouze pro fázi dolíhnutí.

Líheň kuřat Covina - nádžky na vodu

F) Nasaďte víko. Ujistěte se, že hrany spodního boxu přesně sedí v drážkách víka.
U všech modelů lze otáčet víko tak, že otvory pro dolévání vody jsou na přední nebo na zadní straně líhně.

Líheň kuřat Covina

G) Zapojte líheň do zásuvky. Větrák se zapne okamžitě a displej ukáže teplotu uvnitř líhně. Žlutá LED dioda indikuje, že výhřevný rezistor funguje. Bude svítit 20-40 minut, dokud nebude dosažena ideální teplota, poté bude blikat v intervalu 2-3 sekund.
Pokud se lopatky ventilátoru nezačnou po zapnutí točit, okamžitě vypojte přístroj ze zásuvky a kontaktujte nás.

Líheň kuřat Covina displej

Líheň je přednastavena na teplotu 37,7°C, což je ideální teplota pro všechny druhy ptáků.
K nastavení a úpravě teploty použijte tlačítka (+) a (-) na ovládacím panelu. Stiskněte jedno z tlačítek ke vstupu do módu Programování (na displeji se za teplotou objeví písmeno P). Stiskněte a podržte tlačítko (+) nebo (-) k nastavení požadované teploty. Údaj se uloží do paměti za pár sekund (na displeji se objeví aktuální teplota v líhni a písmeno C).

Líheň kuřat Covina displej Líheň kuřat Covina displej

Jakmile je nová teplota nastavena, přístroj může zahájit stabilizaci a kontrolu udržování optimální teploty. Při zvýšení zahájí rezistor ohřev vnitřního prostředí komory (signalizace rozsvícením LED diody), dokud nedosáhne nastavené teploty. Při snížení teploty nebude rezistor aktivní (LED nesvítí) až do poklesu vnitřní teploty pod nastavenou hodnotu.
H) Chod prázdného přístroje (bez vajec) po dobu 2-3 hodin zajistí dostatečnou stabilizaci teploty a vlhkosti.
I) Ujistěte se, zda přístroj pracuje správně a poté sejměte víko. Odložte je vedle přístroje. Opatrně vložte vejce do držáků špičkou dolů. Pečlivě uzavřete víko.

Líheň kuřat Covina - nasazení vajec

U automatických líhní Covina (s motorem) začne zapojením motoru do zásuvky cyklus otáčení vajec. Držáky vajec se začnou naklápět a kompletní cyklus vykonají za 2 hodiny. Jejich pohyb je málo patrný a je velmi pomalý. Po 1 hodině se držák s vejci nakloní na 1 stranu a po další hodině na druhou stranu.

Líheň kuřat Covina otáčení vajec motorem Líheň kuřat Covina otáčení vajec motorem

Za chodu přístroj nezakrývejte a dbejte na volný přístup vzduchu, aby byla zajištěna jeho dostatečná výměna. To je nezbytná podmínka správného vývoje embrya. Vzduch proudí ventilačními otvory v těle přístroje.

Líheň kuřat Covina nezakrývat líheň

Začátek líhnutí si pečlivě zaznamenejte do kalendáře a dále postupujte podle pokynů uvedených v níže umístěných tabulkách.
U automatických líhní (s motorem) se ujistěte, že držáky vajec vykonávají celý nakláněcí cyklus každé dvě hodiny.
U poloautomatické líhně (bez motoru) změňte náklon vajec minimálně 4x za den nakláněním páčky umístěné vzadu na líhni. Páčka musí zůstat buď v pozici “10 hodin” nalevo nebo “2 hodiny” napravo. Nikdy nenechávajte páčku (a tím i vejce) ve vertikální poloze (12 hodin). S páčkou pohybujte jemně, abyste předcházeli nárazům vajec.

Líheň kuřat Covina otáčení vajec ručně Líheň kuřat Covina otáčení vajec ručně Líheň kuřat Covina otáčení vajec ručně

Ukazatel úrovně vodní hladiny v nádržce kontrolujte každých 24 hodin. Hladina, kterou vidíte uvnitř kontrolního otvoru, odpovídá úrovni uvnitř přístroje. Doplňte čistou teplou vodou (35-40°C).
Nezapomeňte, že větší množství vody nezajistí vyšší vlhkost prostředí. Rozhodující je plocha, ze které se vlhkost odpařuje. Proto mějte na paměti, že jenom přesnou a včasnou kontrolou předepsané úrovně vody (která zajistí potřebnou vlhkost) předejdete tomu, aby voda neočekávaně nedošla.
V případě výpadku proudu předejdete vychladnutí vajec tím, že boky líhně obložíte lahvemi s horkou vodou a překrajete ji pokrývkou a tak udržíte teplotu líhně. Jakmile bude dodávka proudu obnovena, ihned odstraňte použité pomůcky. Líheň nenechte zakrytou příliš dlouho. Nízká hladina kyslíku v líhni může výrazně snížit úspěšnost líhnutí. Pokud máte častější výpadky proudu, je dobré si opatřit záložní zdroje pro líhně kuřat.


Kompletní záložní zdroj energie pro oběhová čerpadla, líhně, ohradníky 300W ZZ07


Kompletní záložní zdroj energie pro oběhová čerpadla, líhně, ohradníky 300W ZZ07

Objednací kód:

Kompletní záložní zdroj energie pro oběhová čerpadla, líhně, ohradníky 300W ZZ07 – záložní zdroj UPS, ke kotli, pro čerpadlo, pro spotřebiče do 300W s impulzní nabíječkou a bezúdržbovým akumulátorem.


Koupit v e-shopu

Záložní zdroj energie pro oběhová čerpadla, líhně, ohradníky 300W a dobíječka ZZ04


Záložní zdroj energie pro oběhová čerpadla, líhně, ohradníky 300W a dobíječka ZZ04

Objednací kód:

Záložní zdroj energie pro oběhová čerpadla, líhně, ohradníky 300W a dobíječka ZZ04 – záložní zdroj UPS, ke kotli, pro čerpadlo, pro spotřebiče do 300W s impulzní nabíječkou.


Koupit v e-shopu

V průběhu prvního použití líhně může dojít k vytlačení přebytečného maziva z ložiska ventilátoru na centrální část ochranné mřížky. Tento olej by mohl škodit líhnutým vejcím nebo kuřatům. Odstraňte jej proto během čištění po skončení líhnoucího cyklu pomocí hadříku namočeného v lihu.

Líhnutí velkých vajec (husa, kachna a podobně):

Od 10. dne líhnutí do tří dnů před očekávaným vylíhnutím otevřete každý den líheň a nechte vejce po dobu 15 minut zchladnout. Před opětovným uzavřením krytu můžete vejce zarosit vodou pomocí rozprašovače. Během této operace můžete přístroj vypnout.

Informace pro správné líhnutí drůbeže, teplota líhnutí, doba líhnutí v líhních EGG TECH ET, Covina Super nebo Real:

Doporučená teplota na začátku líhnutí: 37,7°C.
Doporučená teplota během poslední tří dnů před vylíhnutím: 37,2°C.

 

Pták Doba líhnutí Pro správnou vlhkost na začátku líhnutí naplňte vodou Vejce neotáčejte od Pro správnou vlhkost během posledních 3 dnů líhnutí naplňte vodou
Slepice 21 dnů 1 nádržku 18 dne 2 nádržky
Bažent 23-25 dnů 1 nádržku 20 dne 2 nádržky
Křepelka 16-17 dnů 1 nádržku 14 dne 2 nádržky
Perlička 26-28 dnů 1 nádržku 23 dne 2 nádržky
Krocan 28 dnů 1 nádržku 25 dne 2 nádržky
Koroptev 23-24 dnů 1 nádržku 20 dne 2 nádržky
Páv 28 dnů 1 nádržku 25 dne 2 nádržky
Husa 29-31 dnů 1 nádržku 27 dne 2 nádržky
Kachna, kachna divoká 27-28 dnů 1 nádržku 24 dne 2 nádržky
Pekingská, Moskevská kachna 33-35 dnů 1 nádržku 30 dne 2 nádržky

 

Pravidelná kontrola vajec během inkubace (prosvěcování vajec) v líhních EGG TECH ET, Covina Super nebo Real:

Prosvěcování vajec je delikátní a komplexní operace, která může vést k eliminaci špatně oplodněných vajec. Pokud nemáte s líhnutím zkušenosti, doporučujeme provádět tuto operaci před a při každém líhnutí velmi pečlivě. Můžete pravidelně kontrolovat inkubovaná vejce jejich prosvěcováním. Tato operace by měla být prováděna v temné místnosti za použití silné záře.


Prosvěcovačka vajec River 15W / 230V, zkoušečka vajec


Prosvěcovačka vajec River 15W / 230V, zkoušečka vajec

Objednací kód:

Prosvěcovačka vajec River 15W / 230V, zkoušečka vajec – kvalitní a odolná zkoušečka vajec s příkonem 15W. Pro lepší přilnutí zkoušečky k vejci jsou k dispozici dva gumové nástavce. Prosvětlovačka na vejce má příkon 15 W / 230 V.


Koupit v e-shopu

Zkoušečka vajec


Zkoušečka vajec

Objednací kód:

Zkoušečka vajec Kerbl 60W / 230V, prosvěcovačka vajec – optický přístroj pro kontrolu oplozenosti vajec. Pomocí zkoušečky lze sledovat vývoj emybryjí ve vejcích. Žárovka E 27, 60 Watt není součástí dodávky. Prosvěcovačka vajíček, …


Koupit v e-shopu
Pták 1. kontrola 2. kontrola 3. kontrola
Slepice 8. den 11. den 18. den
Bažent 8. den 12. den 19. den
Perlička 8. den 13. den 24. den
Krocan 8. den 13. den 24. den
Koroptev 8. den 12. den 19. den
Páv 9. den 14. den 24. den
Husa 9. den 15. den 24. den
Kachna, kachna divoká 9. den 13. den 24. den
Pekingská, Moskevská kachna 10. den 15. den 25. den

 

Z líhně berte jednotlivá vejce a okamžitě je zkontrolujte. Vejce mohou být mimo líheň maximálně 2 minuty. S trochou zkušeností, a pokud používáte tester vajec, můžete prosvítit vejce bez jejich zvednutí. V tomto případě otevřete líheň a na každé vejce přiložte tester vajec. Záře vám dovolí vidět embryo. Nikdy vejcem netřeste nebo ho prudce neotáčejte, abyste nepoškodili krevní cévy, což by způsobilo smrt embrya.
1. kontrola = začátek inkubace
Normálně je obtížné vidět embryo, když je ve žloutku. Ale proti světlu můžete vidět krevní cévy. Pokud vejce není oplodněno, jeho vnitřek je jednotný, nejsou vidět cévy a žloutek je přesně uprostřed. Tato vejce vyřaďte. Je možné, že vejce s tlustou nebo hnědou skořápkou neumožňují čistý výhled na jejich vnitřek. Tato vejce ponechte na 2. kontrolu.
2. kontrola = vývoj embrya
Normálně uvidíte síť krevních cév uvnitř vejce a embryo bude vypadat jako tmavá skvrna. Pokud nejsou krevní cévy přítomny, znamená to, že embryo je ztraceno.
3. kontrola = ověření embrya
Normálně embryo zabírá celý vnitřek vejce, krevní cévy by neměly být viditelné. Vzduchová kapsa je velká. Pokud embryo nezabralo celé vejce, krevní cévy jsou stále viditelné, vzduchová kapsa je malá a bílek nebyl spotřebován, znamená to, že embryo je nedovyvinuté a vejce by mělo být vyřazeno.

Využití dolíhně, vylíhnutí kuřat v líhních EGG TECH ET, Covina Super nebo Real:

Následující operace je náročná a měla by být provedena rychle, aby se předešlo ochlazení vajec. Doporučujeme, aby si dva lidé vše připravili podle návodu, aby se zkrátil čas na provedení.
Tři dny před očekávaným datem vylíhnutí:
U automatických líhní (s motorem) zastavte motor vypojením, když jsou vejce ve svislé poloze: usnadní to vyjmutí držáků na vejce.
A) Jemně vyndejte vejce z držáků a umístěte je na deku.
B) U poloautomatických líhní (bez motoru) odstraňte kovovou páčku ze zadní strany líhně.
C) U automatických líhní (s motorem) vyndejte držák prostým zvednutím a stáhnutím z kovového nástavce motoru (buďte opatrní při vkládání držáku, pokud jste změnili jeho náklon.

Líheň kuřat Covina vyndání držáků vajec Líheň kuřat Covina vyndání držáků vajec

D) Umístěte plastovou podlahu (odstraněnou na začátku inkubace) do základny líhně tak, že dva plastové jazýčky zakrývají vnitřní stranu nádržek na vodu, takže kuřata do nich nespadnou a neutopí se.

Líheň kuřat Covina vložení dna Líheň kuřat Covina vložení dna

E) Rozložte vejce po plastové podlaze a zavřete víko.

Líheň kuřat Covina položení vajec

F) Naplňte obě nádobky vlažnou vodou.
G) Nastavte teplotu na 37,2°C (viz výše).
Během posledních tří dnů líhnutí:
– Neotáčejte vejce.
– Pokud to není nutné, neotvírejte líheň, aby teplo a vlhkost, důležité pro líhnutí, neuniklo, což by zapříčinilo ztrátu kuřat ve skořápkách. Líheň otevírejte maximálně jednou za den k vyjmutí suchých kuřat.
Nově vylíhnutá kuřata ponechte v líhni asi 12 hodin. Mohou v líhni zůstat bez potravy a pití až 3 dny bez újmy.

Která vejce se mohou líhnout v líhních EGG TECH ET, Covina Super nebo Real, průměrné velikosti vajec:

Vejce vhodná pro líhnutí kuřat
Vejce vhodná pro líhnutí kuřat
Vejce vhodná pro líhnutí kuřat